Dlaczego I’m Free?

To droga ku wolności wewnętrznej (psychicznej i duchowej). Wyobraź sobie narzędzie, za pomocą którego ludzie mogą rozwiązać swoje problemy, o których na co dzień nikt nie mówi, bo jest to dla nich, być może wstydliwe czy krępujące, w ten sposób uciekając od etykietowania.

Często zapominamy o tych, którzy cierpią wewnętrzne katusze, skupiając się jedynie na cierpieniu fizycznym, a to czego nie widać i nie słychać zostaje zapomniane. Od teraz tak nie będzie. Chcemy dać ludziom możliwość uzewnętrznienia się, pomóc znaleźć „receptę” na pojawiające się problemy. Pokazać, że ci którzy mierzą się w wewnętrznej walce z utrapieniami, przełamują słabości, nie poddają się i żyją swoimi zainteresowaniami, jednocześnie podążając za planami na przyszłość. Marzymy o świecie ludzi dobrze czujących się z samym sobą, umiejących przełamywać wszystkie trudności.

W co wierzymy?

Wierzymy, że działalność oparta na prawdziwych wartościach, chęci udzielania pomocy innym, jest rozwojowa dla całej społeczności i prowadzi do dobrych skutków. Liczymy na zaangażowanie i wzajemną pomoc wszystkich użytkowników, jednocześnie wierząc, że już za życia ludzie mogą stawać się czyimiś aniołami.

Nasze cele?

Pragniemy stworzyć narzędzie odpowiadające za pomoc osobom z problemami natury psychicznej i duchowej. Za nim jednak to osiągniemy, czeka nas wiele pracy. Musimy Was poznać, skorzystać z Waszych sugestii i wspólnie zwalczać przeciwności, aby osiągnąć ten cel. Zatem zapraszamy Cię do podróży drogą ku wolności!

Jak chcemy to osiągnąć?

Infografika