Regulamin serwisu

Serwis internetowy www.iamfree.pl skierowany jest do osób zainteresowanych tematyką psychologii i wiary. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze strony internetowej www.iamfree.pl oraz z usług dostępnych za jej pośrednictwem. Niniejszy regulamin zawiera zasady jakimi kieruje się właściciel w zakresie świadczenia usług, udostępniania informacji oraz ochrony danych osobowych.

 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1. Właścicielami i administratorami portalu są: Karolina Sabadasz, Konrad Postawa, Kornel Miszczak, Mateusz Rudawa
  2. Definicje:
   1. WŁAŚCICIEL / ADMINISTRATOR – osoba lub osoby bezpośrednio odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie portalu oraz za zamieszczane na nim treści.
   2. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) lub osoba odwiedzająca portal lub korzystająca z jego usług.
   3. PORTAL – strona www.iamfree.pl, dostępnych pod jedną wspólną nazwą wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazami danych, bazą mailingową, oprawą graficzną i strukturą organizacji.
   4. BAZA DANYCH – zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, zapewniający informacje niezbędne do funkcjonowania portalu oraz usług z mim związanych. W bazie danych znajdują się informacje o użytkownikach, ich opinie, treści poszczególnych działów oraz materiały graficzne.
   5. NICK – nazwa użytkownika, używana do identyfikacji podczas logowania, komentowania czy korespondencji.
 2. Zasady funkcjonowania portalu:
  1. Celem portalu jest udostępnianie treści o tematyce psychologicznej i religijnej oraz możliwość komentowania treści umieszczonych na portalu.
  2. Użytkownik przesyłający materiały do zamieszczania na portalu może dokonać tego poprzez formularz kontaktowy lub pocztę email. Jednocześnie użytkownik oświadcza, że przesłane materiały są jego własnością i wyraża zgodę na:
   1. Zapisywania przesłanych materiałów w pamięci komputerowej oraz umieszczania ich w bazach danych.
   2. Na dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego.
   3. Publikowania i rozpowszechniania materiałów w sieci Internet (w tym przede wszystkim na www.iamfree.pl) i poza nią, w tym w formie papierowej.
   4. Wykorzystania materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem tworzenia opracowań.
   5. Na prowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem danego materiału, w tym przekazywania materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność.
   6. Wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy. administrator zapewnia anonimowość publikacji przesłanych materiałów. Publikacja danych może się odbyć tylko za zgodą właściciela.
 3. Zasady dodawania komentarzy
  1. Wszyscy komentujący powinni zachować szacunek dla innych użytkowników strony oraz osób wymienionych w komentowanej wiadomości.
  2. Zabrania się umieszczania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności:
   1. zawierających wulgaryzmy,
   2. propagujących alkohol,
   3. środki odurzające,
   4. narkotyki,
   5. obrażających inne narodowości, religie, propagujących rasizm,
   6. zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
   7. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
   8. wzywających do łamania prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji,
   9. będących bezpośrednimi atakami na innych użytkowników,
   10. zawierających linki do prywatnych stron WWW, dane osobowe, teleadresowe lub adresy emailowe osób trzecich bez ich zgody,
   11. mających charakter reklamowy lub zmierzających do promowania usług lub towarów,
   12. niemających nic wspólnego z komentowanym wątkiem tematycznym,
   13. naruszających powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne,
   14. zawierających informacje nieprawdziwe.
  3. Komentarze pojawiające się na www.iamfree.pl wyrażają opinie i poglądy ich autorów. Właściciel portalu www.iamfree.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Ewentualną odpowiedzialność karną będzie ponosił ich autor.
  4. Właścicielowi portalu przysługuje prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z regulaminem.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Właściciele portalu nie udzielają porad medycznych, a zbiór informacji zawartych na stronie www.iamfree.pl stanowi jedynie wsparcie w formie treści motywujących oraz porad użytkowników i ekspertów.
  2. Portal nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami i to bez względu na ich przyczyny.
  3. Portal nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez użytkowników lub informacji o użytkownikach udostępnianych przez nich innym użytkownikom.
  4. Wszystkie pytania odnośnie funkcjonowania portalu i nadużyć, należy kierować na adres mailowy: kontakt@iamfree.pl
  5. WŁAŚCICIEL ma prawo do zmiany treści regulaminu, bez informowania użytkowników o powodzie zmiany. Jeśli użytkownik nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia, uznaje się, że zaakceptował wprowadzone zmiany
 5. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2018r.